Riksbanken: Börsen bättre än amorteringar

PM4 - Hushållens amorteringsbeslut

Ett torrt och tråkigt namn på en intressantare text skriven av Thomas Jansson på Riksbanken om varför svenska hushåll inte amorterar mer än de gör. Under åren 1997 - 2012 har det funnits få incitament att amortera.

Tre huvudanledningar målas upp:

1) Det har varit mer förmånligt att spara i finansiella tillgångar som aktie- och räntefonder jämfört med att amortera. Något som också legat i bankernas intresse då de tjänar pengar på att sälja fonder men inte när kundens lån minskar i storlek.

2) Låg volatilitet på bostadsmarknaden, risken för prisfall uppfattas som liten.

3) Högt kollektivt pensionssparande och samtidigt tydligt incitament för att pensionsspara själv (IPS) jämfört med att amortera och då pensionsspara i bostaden.

I Riksbankens analys står det att: "Resultaten visar att det för i stort sett alla hushåll sannolikt är optimalt att belåna sin bostad maximalt (upp till bolånetaket) för att sedan investera den resterande delen i av förmögenheten i aktiefonder eller i långa räntefonder."

Dessutom är analysen att skatteeffekter uppmuntrar till privat pensionssparande (IPS) snarare än amortering. Det också eftersom räntekostnaderna är avdragsgilla.

Samtidigt avslutas analysen med att: "Givet förväntningar om en högre nivå på bostadsräntan samt förväntningar om högre volatilitet på ränte- och bostadsmarknaderna visar vår analys att hushållen kommer att ha betydligt starkare incitament att betala av sina bostadslån än vad som är fallet idag".

Hela analysen läser ni på riksbank.se

http://www.riksbank....-skuldsattning/

Kommentarer

 • Så länge man kan få sparränta med garanti som är högre än bolåneräntan så är det en "no-brainer" hurvida man ska amortera eller ej...just nu högst sparränta 2,35%

 • Vad håller Riksbanken på med. De har ju fått uttryckliga order från såväl Finansdepartementet som Riksdagen att det är Finansinspektion som har hand om bostadslånen och deras risk.

  Det är en gåta varför Riksbanken nu sänder ut en skrivelse med information som enligt Louise Andrén Meitons tolkning är sådan, att hushållen är fullbelånade så mycket det går.

  Att detta är en myt visade regerings utredare Anna Hedborg (s). Hon visade att det är några få procent överklass som har 50 procent av lånen för sina miljonvillor i Djursholm, Saltsjöbaden, Hovås, Långedrag och Limhamn.


  Övriga låntagare är medelklass som har bra ekonomi och inte på något sätt är belånade över takkronan. Även riksbanken skriver nu i sin rapport att hushållen klart klarar galant en nedgång med 15 procent.

  Dessutom har ju regeringen lovat lägga fram en lag som gör att bankerna ej får ta hushållens bostäder om de skulle börja understiger marknadsvärdet när lånet togs. Under förutsättning att hushållen betalar avtalad ränta och gör avtalad amortering. Sedan får huset sjunka hur mycket som helst på marknaden. Men så fort de hushållen ej klarar sina åtagande, så tar ju banken huset, givetvis, även i framtiden.

  Det är ju det som bidragit till sådana tragedier i Spanien t.ex. Hushållen betalar sina räntor men banken tar husen ändå och säljer dem under lånevärdet och tvingar hushållen att resten av livet betala av på hus som banken övertagit och sålt för lågt pris.


  Bankföreningen med Tomas Östros (s) i spetsen hårdlobbar för förhindra den lagen.

 • Janssons analys är att den historiskt låga amorteringsviljan kan förklaras av att det varit ett dåligt val rent privatekonomiskt.

  För framtiden menar Jansson att högre räntor skulle öka amorteringsviljan.

 • Det som motverkar amortering och en del andra sparformer är även inlåsningseffekten. Givet ekonomisk disciplin så framstår ett sparkonto med fria uttag som en mer flexibel och tilltalande lösning för de flesta hushåll.

 • Enligt den Riksbanks analys som LAM presenterar innebär detta rent krasst att Riksbanken rekommenderar hushåll att belåna sig för att köpa tillgångar istället.
  Att hushåll varit villiga att belåna sig i en sjunkande räntemiljö, samtidigt som tillgångsvärden ökat är helt i linje med skolboken.

  Synd att Riksbanken missar felprissättningen av bolån gentemot, i detta fall, hushållen. Amorterande lån prissätts nämligen helt felaktigt med samma ränta oavsett om de är amorterings fria eller rakt amorterande, cet par.

 • Bättre bolån erbjuder ett bolån bundet på 3 år med 2,96 % i ränta (oförhandlat). Hos BIGBANK får du 3,60 % i ränta på sparkontot om du binder dina pengar i 3 år.

  Även där verkar maxbelåning löna sig just nu :)

 • Nja, nu hade arbitrage ingenting med Riksbankens analys att göra. Men, men, ditt arbitrage upplägg låter ju utmärkt då Big Bank har insättnings garanti.

 • Det var smart råd av Christina Söderberg att binda sina pengar i insättning i tre år och ta tre-årigt bolån.

 • Den svenska bostadsmarknaden är ohållbar med alla överbelånade personer i i landet. Detta är väldigt lönsamt för bankerna men för en normalt bevandrad småsparare skulle jag personligen rekommendera att försöka minska sina lån skapa sig en stabil grund att stå på när räntorna i framtiden kommer att stiga. Det är sällan lönsamt för människor med begränsade resurser att låna maximalt för sin bostad ur ett långsiktigt perspektiv, vilket så klart alla förstår. När banken ger oss möjlighet att låna mycket till lägre räntor skulle jag säga att det är bättre att folk tar tillfället i akt att amortera av maximalt för att skapa sig andrum när räntorna stiger. Vi ser vad som skett i våra nordiska grannländer, gör det som riksbanken kommer att vara tvungen att applicera innan de pressar upp räntorna. "The house always wins" dvs banken, gå emot strömmen och försök amortera nu och satsa mindre pengar i olika former av sparande. Med det sagt vill jag inte avråda folk från olika former av sparande men sett ur ett bostadsekonomiskt perspektiv gör enligt ovanstående.

?

Vad säger du? För att kunna kommentera på SvD Börsforum måste du vara ansluten via Facebook eller SvD.

Annons
Stäng×

Ps. Första gången du ansluter till SvD Börsforum får du möjligheten att ange användarnamn och profilbild. Vi kommer självklart aldrig posta något på Facebook utan ditt godkännande.